W ramach realizacji projektu dostarczyliśmy 344 telefony komórkowe do dziesięciu zakładów POLREGIO S.A.

Klient: POLREGIO S.A.

Wartość projektu: 503.168,40 PLN brutto