TOYA Systemy Komputerowe Sp. z o.o.
92-104 Łódź, ul. Taternicza 41

NIP: 725 16 41 289
Regon: 471 650 575
KRS: 0000161158
Kap. zakł.: 80.000,00 PLN (wpłacony w całości)

Bank: BNP Paribas S.A.
Nr konta: 17 1750 1093 0000 0000 3988 0091

Sprzedaż: 734 466 493
Serwis: 664 052 699

E-mail:
handlowy.systemy@toya.net.pl
serwis.systemy@toya.net.pl