Podpisaliśmy umowę na dostawę specjalistycznego sprzętu informatycznego dla ENEA Operator Sp. z o.o.

Z przyjemnością informujemy, że firma TOYA Systemy Komputerowe podpisała umowę z ENEA Operator Sp. z o.o. na dostawę specjalistycznego sprzętu informatycznego. Łączna wartość umowy to 4.690.600,00 PLN. W ramach dostaw, ENEA Operator Sp. z o.o. zostanie wyposażona w 400 szt. tabletów o podwyższonej klasie odporności (typ rugged) wraz z ukompletowaniem.

Podpisaliśmy umowę na dostawę specjalistycznego sprzętu informatycznego dla ENEA Operator Sp. z o.o.