Zrealizowaliśmy dostawę 181 smartfonów dla Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Przewozów Regionalnych