Zrealizowaliśmy dostawę 204 szt. tabletów dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.